Pressmeddelanden


Ingen titel
Utökade öppettider på återvinningscentralerna

Pressmeddelande Publicerad: 2022-05-15 08:00 CEST

Öppet fler dagar i veckan, fler timmar och mer lördagsöppet! Det är några av förbättringarna när Borgholm Energi från och med 30 maj erbjuder utökade öppettider på återvinningscentralerna i Kalleguta och Böda.

Ingen titel
Borgholm Energi påminner om bevattningsförbud

Pressmeddelande Publicerad: 2022-05-12 12:21 CEST

Nu är växtsäsongen i full gång vilket innebär att den nederbörd som kommer tas upp av växterna och att våra grund- och ytvattenmagasin inte fylls på. Nu måste vi hjälpas åt att spara på vattnet – vårt viktigaste livsmedel!

Ingen titel
Tallskog i Löttorp blir pollineringsprojekt

Pressmeddelande Publicerad: 2022-04-01 08:53 CEST

Borgholm Energi avverkar sin döda tallskog i Löttorp för att förbättra förutsättningarna för hotade arter i området. Tallskogen längs cykelvägen Skogsvägen och Sandvägen kommer att avverkas och ingå i Länsstyrelsens Pollineringsprojekt för hotade arter.

Ingen titel
Ny förbättrad kundportal på plats

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-22 08:20 CET

Nu har Borgholm Energi lanserat kundportalen Mina sidor i en helt ny lättnavigerad tappning som står redo för att underlätta vardagen för bolagets 13 000 kunder – dygnet runt, året runt.

Ingen titel
Nu har alla kunder fått framtidens elmätare

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-14 08:00 CET

Under hösten har Borgholm Energis kunder fått sin gamla elmätare utbytt mot den nya generations elmätare. Totalt har det genomförts 4 635 byten av elmätare i kommunen.

Ingen titel
Start för återbruk av lastpallar

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-09 08:00 CET

Nu har Borgholm Energi öppnat upp möjligheten för sina kunder att lämna lastpallar för återbruk på de bemannade återvinningscentralerna i Kalleguta och Böda.

Ingen titel
Inbjudan till pressinformation

Pressmeddelande Publicerad: 2022-02-08 08:00 CET

Välkommen på pressinformation gällande återupptagandet av arbetet med oförmedlade förbindelsepunkter för VA.

Ingen titel
Borgholm Energi inför återbruk på ÅVC

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-10 08:00 CET

Är det du tänkt kasta helt och fungerar? Då kanske någon annan kan ha nytta och glädje av det istället. Nu startar Borgholm Energi, i samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet, möjligheten att lämna saker till återbruk på återvinningscentralerna i Kalleguta och Böda.

Ingen titel
Borgholm Energi sänker priser på verksamhetsavfall

Pressmeddelande Publicerad: 2021-07-01 08:00 CEST

Från och med 1 juli gäller nya priser och bestämmelser för mottagning av verksamhetsavfall på återvinningscentralerna i Kalleguta och Böda. Borgholm Energi meddelar att man tack vare effektiviseringar och bra upphandlingar har lyckats sänka de flesta priserna.

Ingen titel
Byten av tusentals elmätare är påbörjat

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-08 11:41 CEST

Nu är bytena till nya smarta elmätare påbörjade i Borgholm Energis elnät. Först ut är alla fritidshus som får sina elmätare utbytta mellan juni-juli och därefter påbörjas bytena hos fasthushåll i augusti.


Nyheter


Ingen titel
Information till minoritetsaktieägare i Borgholm Energi Elnät AB

Nyhet Publicerad: 2022-04-07 08:30 CEST

Borgholms kommun, org.nr 212000-0795, (”Kommunen”) innehar mer än nio tiondelar av aktierna i Borgholm Energi Elnät AB, org.nr 556020-7622, (“Bolaget”). Kommunen har beslutat att utnyttja sin rätt enligt 22 kap 1 § aktiebolagslagen (2005:551) att begära inlösen av de aktier i Bolaget som Kommunen inte äger.

Ingen titel
Inbjudan till samråd angående Vedborm träsk

Nyhet Publicerad: 2022-04-01 11:08 CEST

Borgholm Energi bjuder in till avgränsningssamråd med allmänheten gällande projektet Vedborm träsk- mer än bara vatten.

Ingen titel
Earth Hour 2022

Nyhet Publicerad: 2022-03-25 14:23 CET

Lördagen den 26 mars är det återigen dags att släcka belysningen en timme för klimatet, kl. 20.30- 21.30. Välkommen att uppmärksamma årets Earth Hour tillsammans med oss!

Ingen titel
Sex miljarder i elpriskompensation till hushållen

Nyhet Publicerad: 2022-01-13 12:25 CET

Regeringen meddelade den 12 januari att de avsätter drygt sex miljarder kronor till en elpriskompensation för hushåll som drabbats av höga elpriser.

Ingen titel
Extra bolagsstämma

Nyhet Publicerad: 2021-04-13 14:53 CEST

Styrelsen för Borgholm Energi AB (dotterbolaget) Inbjuder allmänheten att delta vid Extra Bolagsstämma.

Ingen titel
Almanackan för 2021 landar snart i din brevlåda

Nyhet Publicerad: 2020-12-17 15:59 CET

Varje år tar vi på Borgholm Energi fram en almanacka som delas ut till alla hushåll i kommunen. Snart landar 2021 års almanacka i din brevlåda.


Sociala medier


PresskontakterBilderVideorPodcastsDokument